Význam slova woodcraft [vúdkraft], wooziness


woodcraft [vúdkraft] = výchovný systém čerpající podněty pro všestranné sebezdokonalování člověka z pobytu v přírodě, lesní moudrost

wooziness = zmámenost


       


Předchozí slova: won    Další slova: worcester [vorčestr]; wordblindness