Význam slova lol, lolligo


lol = zkratka vyjadřující smích při textové komunikaci - laughing out loud: směju se nahlas nebo lot of laugh: mnoho smíchu

lolligo = sepie


       


Předchozí slova: lokomoce    Další slova: lombard