Význam slova sarsaparillae


sarsaparillae = sarsaparillový


       


Předchozí slova: saros    Další slova: satan; satanicus; satanizmus, satanismus