Význam slova apsida, aptare


apsida = 1. dvojice bodů na dráze kosmického tělesa obíhajícího kolem jiného, v nichž je vzdálenost obou těles největší a nejmenší; 2. půlkruhovitý nebo polygonální prostor přičleněný k hlavnímu prostoru budovy

aptare = připojovat


       


Předchozí slova: apropriace; aprosexie; aproximace    Další slova: apteriae; apterie