Význam slova zpupnost


zpupnost = pýcha, nadhodnocení vlastní osoby, zatvrzelost, nadutost


       


Předchozí slova: zóna    Další slova: zygo-