Význam slova yield [jíld]


yield [jíld] = výnos cenných papírů v poměru k jejich tržní hodnotě


       


Předchozí slova: yellow fever [jelou fívr]; yeoman [joumen]; yetti [jety]    Další slova: Ymka, YMCA