Význam slova yard [jard]


yard [jard] = britská a americká délková jednotka


       


Předchozí slova: Yankee, yankee [jenkí]    Další slova: yellow fever [jelou fívr]; yeoman [joumen]; yetti [jety]