Význam slova velum, vélum


velum, vélum = 1. zadní (měkké) patro; 2. lehký textilní horizontální závěs nad otevřeným architektonickým prostorem; 3. čtvercová přikrývka kalicha; bílý, zdobený pláštík na víku ciboria; liturgická pokrývka ramen a rukou


       


Předchozí slova: velter, welter    Další slova: velur; veluršifon, veluršifón