Význam slova chorál


chorál = jednohlasý sborový liturgický zpěv


       


Předchozí slova: chondrotomy    Další slova: chorda dorsalis [chorda dorzális]; chordal