Význam slova askeze, askese, askripce, asm


askeze, askese = cvičení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání některých požitků; zdrženlivý způsob života, asketizmus

askripce = dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díkyy rodovému původu

asm = Typ souboru v programovacím jazyce assembler


       


Předchozí slova: asketický; asketik; asketizmus, asketismus    Další slova: asociace; asociační