Velký slovník cizích slov pro iOS (iPad, iPhone)


Tento mimořádně rozdáhlý Velký slovník cizích slov si můžete stáhnout z obchodu App Store.

Základní vlastnosti slovníku


• Umožňuje automatické obousměrné vyhledávání s diakritikou i bez ní. Výsledky se zobrazují průběžně, již po napsání několika prvních písmen hledaného slova.
• Slovník je maximálně přehledný a srozumitelný.
• Do slovníku lze nejen přidávat nová slova, ale i editovat stávající slovní zásobu, přidávat poznámky a předsouvat používanější významy.
• Slovník umožňuje také výuku neznámých slov. Slova a slovní spojení, která ve slovníku označíte (vložíte do Oblíbených), se tak můžete učit s využitím pokročilého výukového algoritmu.
• Slova vložená do Oblíbených lze ze slovníku vyexportovat. Doplněná a neznámá slova si tak můžete vytisknout či snadno přenést do jiného programu.
• Funguje zcela offline, při jeho používání tedy nemusíte být připojeni k internetu.


Keywords:   abolice   apriori   asketický   empatie   cholerik   logistika   melancholik   paranoia   patetický   sarkazmus   sofistikovaný   vágní   xenofobie   žoviální