Nainstalujte si:
       

Překlad zuweisen; Zuweisung; zuwenden


zuweisen = přidělit (koho kam), přikazovat, přikázat, určit, přidělovat, vyhrazovat, rezervovat, obsadit (pamě), přiřadit, přiřazovat

e Zuweisung = přikázání, přidělování, vyhrazení, rezervace, přiřazení, příděl, alokace, podpora, dotace, převedení, přiřknutí, příkaz

zuwenden = poskytnout, obrátit se, obracet se, obrátit, poskytovat, ubírat se


Next: Zuwendung; zuwerfen; Zuwiderhandlung    Zünder; zündete; zündeten