Nainstalujte si:
       

Překlad zuversichtlich; zuviel; zuvorkommen


zuversichtlich = optimistický, důvěřující, plný důvěry, s důvěrou, určitě, bezpečně, pln důvěry

zuviel = příliš (starý tvar), přespříliš, moc (starý tvar), mnoho (starý tvar), navíc

zuvorkommen = předstihnout, předběhnout, předhonit, předhánět, předcházet, předejít (čemu), zabránit, vyhovět, prokázat, nadejít, předejít někoho


Next: Zuwachs; zuwachsen; zuwarten    Züge; zügellos; zügig