Nainstalujte si:
       

Překlad zuverlässig; Zuverlässigkeit; Zuversicht


zuverlässig = bezpečný, hodnověrný, důvěryhodný, autentický, spolehlivě

e Zuverlässigkeit = hodnověrnost, solidnost, věrohodnost, důvěryhodnost, bezporuchovost, nezávadnost, reliabilita

e Zuversicht = naděje, víra, důvěra v budoucnost, pevná naděje, pevná důvěra


Next: zuversichtlich; zuviel; zuvorkommen    züchtig; Züchtigung; Züchtung