Nainstalujte si:
       

Překlad zuteilen; Zuteiler; Zuteilung


zuteilen = přidělovat, udělit, propůjčit, přikázat, přikazovat, udílet, vyhrazovat, rezervovat, přidělat, přidávat

r Zuteiler = podávač, dávkovač, dávkovací zařízení, podavač, přidělovač

e Zuteilung = přidělování, poskytnutí, přisouzení, přikázání, vyhrazení, rezervace, alokace, přidělení prostředků, přidělení zdrojů, příděl


Next: zutreffen; zutreffend; zutreiben    zuwinken; Zuzahlung; zuziehen