Nainstalujte si:
       

Překlad zusprechen; Zuspruch; Zustand


zusprechen = dodávat, přisoudit, hodovat, přiřknout, přisuzovat

r Zuspruch = dodání odvahy, obliba, přiřknutí, návštěva, přisouzení, přísudek

r Zustand = poměry, situace, skupenství, stadium, režim, řád, chorobopis, povaha, stavu


Next: Zustandsgröße; zuständig; Zuständigkeit    zuverlässig; Zuverlässigkeit; Zuversicht