Nainstalujte si:
       

Překlad zusetzen; zusichern; Zusicherung


zusetzen = přidávat, připojit, naléhat, doléhat, přislíbit, doplácet, přistavit, dosadit, přičinit, přičiňovat

zusichern = jistit, přislíbit, zabezpečit, ujišťovat, ujistit, prohlašovat, prohlásit, slibovat

e Zusicherung = zajištění, ujištění, příslib, záruka, slibování, ujišťování, prohlášení, zaručení


Next: zusperren; zuspitzen; Zuspitzung    zuteilen; Zuteiler; Zuteilung