Nainstalujte si:
       

Překlad zuschlagen; zuschneiden; Zuschneiden


zuschlagen = přibouchnout, přiřknout, přiklepnout, zatloukat, bouchat, přibíjet, mlátit, připočíst, dorazit, zabouchnout, přibít, přidat

zuschneiden = přikrojit, přistřihnout, nastříhat, přizpůsobit, stříhat, přiřezávat, upravit (obecně), přistřihovat, skrojit

s Zuschneiden = řezání, stříhání, přiřezávání, formátování, přistřižení


Next: Zuschnitt; zuschreiben; Zuschub    Zuständigkeitsbereich; zustellen; Zustellung