Nainstalujte si:
       

Překlad zuschieben; zuschießen; Zuschlag


zuschieben = podstrkovat, podstrojovat, svádět, přičítat, dovážet, podsouvat, podstrčit, přistavit, přistavovat, přistrčit, přisunout, přisunovat

zuschießen = vypálit, vyrazit, vrhnout se, investovat, vložit, vyřítit se

r Zuschlag = přirážka, rychlíkový příplatek, doplatek, přiklepnutí, přiklepnutí u dražby, příklep (dražba), přiřknutí, udělení zakázky (výběrové řízení), přídavek, přísada, příměs (do betonové směsi), plnivo


Next: zuschlagen; zuschneiden; Zuschneiden    Zustandsgröße; zuständig; Zuständigkeit