Nainstalujte si:
       

Překlad zusammentreten; zusammenwirken


zusammentreten = sjednotit se, spolčit se, sešlapat, sešlápnout, sestoupit se

zusammenwirken = spolupůsobit, působit spolu, společně působit, působit společně, udržovat součinnost


Next: Zusammenwirken; Zusammenwirkung    Zuschnitt; zuschreiben; Zuschub