Nainstalujte si:
       

Překlad zusammentreffen; Zusammentreffen


zusammentreffen = setkávat se, sejít se, náhodou potkat, dít se zároveň, probíhat zároveň, spadat v jednu dobu, spolčit se, scházet se, spojovat se

s Zusammentreffen = setkání, sraz, souběh, sběh, konkurence, soutěž, střetnutí


Next: zusammentreten; zusammenwirken    zuschlagen; zuschneiden; Zuschneiden