Nainstalujte si:
       

Překlad zusammenschrumpfen; zusammensetzen


zusammenschrumpfen = smrštit se, scvrknout se, ztenčit se, smršťovat se, scvrkat se, srazit se, srážet se

zusammensetzen = sesadit, skládat, složit, sestavovat, smontovat, konstruovat, spojovat, montovat (sestavit), znovu sestavit, seřadit, sestrojit, sestrojovat


Next: Zusammensetzung; zusammenstellen    zusammenziehen; Zusammenziehung; Zusatz