Nainstalujte si:
       

Překlad zusammenschnüren; zusammenschreiben


zusammenschnüren = svázat, sešněrovat, svírat, stahovat, svazovat

zusammenschreiben = slátat (co), napsat dohromady nesmysl, kompilovat, sepisovat, sepsat


Next: zusammenschrumpfen; zusammensetzen    Zusammenwirken; Zusammenwirkung