Nainstalujte si:
       

Překlad zusammenlaufen; zusammenlegen


zusammenlaufen = sběhnout se, stékat se, splývat, splývat (barvy), konvergovat, seběhnout se, shlukovat se

zusammenlegen = sloučit, spojit, scelit, skládat (dohromady), dát dohromady, koncentrovat, společně skládat, skládat se


Next: Zusammenlegung; zusammenpassen    zusammenschnüren; zusammenschreiben