Nainstalujte si:
       

Překlad zusammenhalten; Zusammenhang; zusammenhängend


zusammenhalten = udržovat pohromadě, být solidární, být zajedno, pomáhat si, držet při sobě, držet spolu, stát při sobě, být svorný

r Zusammenhang = spojitost, vzájemný vztah, vztah, kontext, návaznost, korelace, závislost, příčinná souvislost, souvislosti

zusammenhängend = souvislý, spojitý, soudržný, souvisící, související, spojený, sousední, souvisle, souvisejícím, souvislosti, souvislostí


Next: zusammenklappbar; zusammenklappen    Zusammenrottung; zusammenrücken