Nainstalujte si:
       

Překlad zusammengetragen; zusammengezogen


zusammengetragen = nanesl, sbíral, snášel (např. archy), snesl, sesbíraný, snesený, sehnaný

zusammengezogen = soustředili, soustředěn, soustřeďován, soustřeďovali, smrštěný, soustředěný, zkrácený


Next: zusammenhalten; Zusammenhang; zusammenhängend    Zusammenpressen; zusammenrollen