Nainstalujte si:
       

Pøeklad zurückweichen; zurückweisen; Zurückweisung


zurückweichen = couvnout, couvat, ucouvnout, povolit, ustupovat

zurückweisen = odkázat zpìt, odkázat, odkazovat, zamítnout, odmítnout, odmítat (4. p.), vyøizovat, reprobovat

e Zurückweisung = odmítnutí, odmrštìní, odmítání, zavrhnutí, nepøijetí, vracení


Next: zurückwerfen; zurückzahlen; Zurückzahlung    zusammendrücken; Zusammendrückung