Nainstalujte si:
       

Překlad zurückgezogen; zurückhalten; zurückhaltend


zurückgezogen = odloučený, v ústraní, v odloučenosti, samotářský, zamlklý, stažený zpět, odtažený, stažený, posunutý dozadu, odvolaný, stáhl zpět

zurückhalten = zdržet, zadržet, zadržovat, zachytit, zatlačit, zatajit, pozdržet, držet se zpátky, chovat se rezervovaně, retinovat

zurückhaltend = diskrétní, zdrženlivý, upjatý, odměřený, rezervovaný, opatrný, zdrženlivě, upjatě, odměřeně


Next: Zurückhaltung; zurücklassen; zurücklegen    zurückwerfen; zurückzahlen; Zurückzahlung