Nainstalujte si:
       

Překlad zurückfordern; zurückführen; zurückgeben


zurückfordern = žádat nazpět, požadovat zpět, požadovat nazpět, reklamovat, vyžádat zpět, požadovat vrácení (...), vyžadovat vrácení

zurückführen = přivést zpátky, odvodit, vyvozovat, vztahovat, přivádět zpět, dedukovat, redukovat, přeměnit (na co)

zurückgeben = navrátit, navracet, vracet, vrátit, refundovat, vrátit (zboží), odvětit, odpovědět, předat


Next: zurückgeblieben; zurückgedrängt; zurückgeführt    Zurückhaltung; zurücklassen; zurücklegen