Nainstalujte si:
       

Pøeklad zurückdrehen; zurückerhalten; zurückerstatten


zurückdrehen = vytáèet ven zpìt, toèit zpìt, rozkrucovat, otáèet zpìt, vytáèet ven

zurückerhalten = znovu nabıt, obdržet zpátky, nabıt znovu, obdržet zpìt, znovu nabytı

zurückerstatten = uhradit (vıdaje), navracet, refundovat, splatit, nahradit, vracet


Next: Zurückerstattung; zurückfahren; Zurückfahren    zurückgetreten; zurückgewiesen; zurückgezahlt