Nainstalujte si:
       

Překlad züchtig; Züchtigung; Züchtung


züchtig = cudný, mravný, stydlivý, nevinný, počestně, počestný

e Züchtigung = kárání, pokárání, trestání, potrestání, kultivace, tělesný trest

e Züchtung = pěstování, výchova, šlechtění, kultivace, plemenitba


Next: Züge; zügellos; zügig    Zündungsverstellung; Zündverstellung