Nainstalujte si:
       

Překlad zubringen; Zubringer; Zubringerleitung


zubringen = strávit, přinášet, podávat (přivádět), napájet, donášet, donést, přivézt

r Zubringer = příjezdová komunikace, dálniční přivaděč, silniční přivaděč, přívodní silnice (k dálnici), přiváděč, přivaděč, autobus přivážející cestující na letiště, přípojné vedení, podávací zařízení, podávač, podavač, podavač papíru (v kopírovacím stroji)

e Zubringerleitung = vstupní vedení, dálkové potrubí, přípojné vedení, přívodní vedení, přiváděč


Next: Zubringerstraße; Zubuße; Zucht    zuwinken; Zuzahlung; zuziehen