Nainstalujte si:
       

Překlad zittern; Zittern; zivil


zittern = třást se, zachvět se, zatřást se, klepat se, třepat se, otřásat se, vibrovat

s Zittern = třesení, kolísání, neklid, třes, tremor

zivil = občanský, neuniformovaný, nevojenský, neúřední, soukromý


Next: Zivil; Zivilsache; Zoll    zustopfen; zustoßen; Zutaten