Nainstalujte si:
       

Překlad zinsen; Zinsenzahlung; Zinsertrag


zinsen = platit poplatky, vybírat daň, vybírat poplatky, nést úroky, úrokovat, platit úroky, platit, vybírat poplatek

e Zinsenzahlung = placení, placení nájemného, úhrada úroků, zaplacení úroků, platba úroků, vyplácení úroků, výplata úroků

r Zinsertrag = výnos z úroků, výnos z úroku, úrokový výnos (přijaté úroky), úrokový výtěžek, přijaté úroky, výnosový úrok, přijatý úrok (účet.)


Next: Zinseszins; Zinszahlung; Zipfel    zusprechen; Zuspruch; Zustand