Nainstalujte si:
       

Překlad zertifizieren; zertrennen; zertreten


zertifizieren = certifikovat, ověřit, ověřovat, potvrdit, potvrzovat, stvrdit, stvrzovat

zertrennen = oddělit, rozpárat, párat (šaty), rozřezávat, rozříznout, rozkládat

zertreten = pošlapat, rozšlapat, pošlapal, rozšlapán, pošlapán, zašlápnout, rozšlapaný, rozdupat, rozšlápnutý, rozťapaný


Next: zertrümmern; zertrümmert; Zertrümmerung    zusammenstürzen; zusammentragen