Nainstalujte si:
       

Překlad zerteilt; Zerteilung; Zertifikat


zerteilt = rozkládán, rozdělen, dělen, rozdělován, rozdělený, rozvržený

e Zerteilung = rozdělování, dezintegrace, dělba, rozkouskování, dělení

s Zertifikat = vysvědčení, osvědčení, průkaz, úřední průkaz, potvrzení, stvrzenka, atest, listinná akcie, podílový list, stvrzení


Next: zertifizieren; zertrennen; zertreten    Zusammenstellung; Zusammenstoß; zusammenstoßen