Nainstalujte si:
       

Překlad zerstreuen; zerstreut; Zerstreuung


zerstreuen = rozptylovat, rozsypat, rozsypávat, roztrousit, roztrušovat, rozmetat, rozstřikovat, rozprášit, rozprašovat, rozšiřovat, rozšířit, rozházet

zerstreut = roztržitý, rozptýlený, rozházený, rozsypaný, roztroušený, roztrušovaný, rozprášený, sporadický, difuzní, rozprchlý, různý, rozptýlí

e Zerstreuung = zábava, rozptyl, vyražení, disperze, roztržitost, rozptyl světla, rozptýlenost, rozsypání


Next: zerstückelt; Zerstückelung; zerteilen    zusammenschrumpfen; zusammensetzen