Nainstalujte si:
       

Překlad zerspringen; zerstampfen; zerstäuben


zerspringen = rozbít se (na kousky), pukat, puknout, praskat, prasknout, rozletět se, roztrhnout se

zerstampfen = udupat, roztlouci, rozdrtit, rozšlapat, roztlouct

zerstäuben = rozprašovat, rozstříknout, rozmělnit na prášek, rozmělnit na prach, rozpadnout se v prach, rozprášit voňavku, naprašovat, poprašovat, poprášit


Next: zerstoßen; zerstören; Zerstören    Zusammenrottung; zusammenrücken