Nainstalujte si:
       

Překlad zerrüttet; zerrütteten; Zerrüttung


zerrüttet = rozvikláte, rozviklán, rozvrátí, rozvrácen, rozháraný, rozrušený, rozvrácený

zerrütteten = rozviklali, rozvrácený, rozrušený, rozhádaný, podlomený, rozviklaný, zničený

e Zerrüttung = rozervanost, zmatení, rozvrácení, porušení, pomatení, rozvrat, rozrušenost, destrukce, dezintegrace, dezorganizace, drcení, rozpad


Next: zerschellen; zerschellt; zerschlagen    zusammenkommen; Zusammenkunft; Zusammenlauf