Nainstalujte si:
       

Překlad zerreissen; zerreißen; Zerreißprobe


zerreissen = přerývat, přetrhnout, přetrhovat, rozdírat, rozervat, rozsápat, rvát, přetrhnout se, roztrhnout se

zerreißen = roztrhat se, roztrhnout se, trhat, trhat (zkušební tyč), roztrhat (na kusy), roztrhnout, roztrhávat, přetrhnout, přetrhat, drásat

e Zerreißprobe = zkouška měření (pevnosti), zkouška tahem, tyč pro zkoušku tahem, trhací zkouška, tahová zkouška, zatěžkávací zkouška


Next: Zerreißung; zerren; zerrieben    zusammengetragen; zusammengezogen