Nainstalujte si:
       

Překlad zermürbt; Zermürbung; zerquetschen


zermürbt = zdrcen, rozdrcen, zlomen (odpor), hryže, drtí, rozdrolený

e Zermürbung = únava, unavenost, vyčerpanost, rozdrobení, rozmělnění, zlomení odporu

zerquetschen = rozmačkávat, rozmáčknout, rozdrtit, rozmělnit, rozmělňovat, pohmoždit


Next: zerquetscht; Zerrbild; zerreiben    zusammengeschrumpft; zusammengesetzt