Nainstalujte si:
       

Překlad zeichnete; zeichneten; Zeichnung


zeichnete = nakreslil, jevil se, označil, poznamenal, označoval, označila

zeichneten = kreslili, narýsovali, rýsovali, označili, poznamenali, podpisovali, upisovali (půjčku)

e Zeichnung = rýsování, výkres, kresba, nákres, náčrt, náčrtek, slovesné vylíčení, upisování, upsání, subskripce, úpis, podpis


Next: zeichnungsberechtigt; zeigen; Zeiger    zurückfordern; zurückführen; zurückgeben