Nainstalujte si:
       

Překlad wurde; Wurf; Wurzel


wurde = byla, bylo, je, bude, stalo se, se stala, stával se, stal se, stala se

r Wurf = hod, házení, hození, vržení, metání, vrhání, shoz, promítání, vývrat, dvojpoměr, mláďata

e Wurzel = kořínek, původ, příčina, kořen (rovnice), odmocnina, kořen zubu, dřík, dolní konec, spodek, spodní okraj, střední kontakt (u přepínače), kořenový


Next: wurzeln; Wuschelkopf; Wust    zucken; zuckern; Zuckung