Nainstalujte si:
       

Překlad wohltun; Wohlwollen; wohlwollend


wohltun = prokázat dobrodiní, činit dobro, učinit dobře, působit dobře, činit dobře, jít komu k duhu, prospívat (starý tvar)

s Wohlwollen = blahovůle, vlídnost, přízeň, benevolence, náklonnost

wohlwollend = vlídný, laskavý, příznivý, dobromyslný, blahovolný, příznivě nakloněn, benevolentní, benevolentně, přívětivý


Next: wohnen; Wohnkomplex; Wohnraum    Zinseszins; Zinszahlung; Zipfel