Nainstalujte si:
       

Překlad wispern; wissen; Wissen


wispern = zašeptat, šelestit, šumět, šustět, ševelit, šišlat, šuškat

wissen = umět, znát, uvědomit, vědí, umí, umějí, uvědomují

s Wissen = znalosti, vědomosti, vědomí, vědomost, znalost, věda


Next: Wissenschaft; wissentlich; wittern    Ziererei; zierlich; Ziffer