Nainstalujte si:
       

Překlad wild; Wildheit; will


wild = nezkrocený, neochočený, necivilizovaný, neuspořádaný, primitivní, zakázaný, planý, pustý, dravý, divý, zuřivý, hněvivý

e Wildheit = prudkost, nespoutanost, divošství, nepěstovat, surovost, zdivočelost, necivilizovanost, neupravenost

will = si přeji, hodlá, hodlám, přeje si, chtěj (tvrdí)


Next: Willensschwäche; willfährig; willig    Zerklüftung; zerlassen; zerlegbar