Nainstalujte si:
       

Překlad weichen; Weichen; Weichling


weichen = hnout se, vyhnout se, uhnout, ustoupit, ustupovat, couvat, couvnout, povolit, měknout, změknout, rozmočit se, máčet se

s Weichen = měkčení, namáčení, ústup, couvání, couvnutí, boky, slabiny, výhybky

r Weichling = zženštilý člověk, zhýralec, prostopášník, slaboch, choulostivec


Next: Weichmachen; Weide; weidlich    wulstig; wund; Wunde