Nainstalujte si:
       

Překlad wegen; Wegfall; wegfallen


wegen = pro, z důvodu, z důvodu (čeho), ve věci, co se týče, za účelem, vzhledem k (čemu.), stran, o, po, informovat (koho o čem)

r Wegfall = vynechání, nekonání se, zrušení, zmaření, zánik, zanikání, odstranění, vynechání (čeho), pominutí

wegfallen = nekonat se, odsouvat se, vysouvat se, pominout, zaniknout (důvody), odpadat, pomíjet, přestat, přestávat


Next: wegfliegen; weggejagt; weggelassen    wohltun; Wohlwollen; wohlwollend