Nainstalujte si:
       

Překlad warten; Wartezeit; Wartung


warten = počkat, hlídat (nemocného), ošetřovat, opatrovat, udržovat, dohlížet, poshovět, počkají

e Wartezeit = prostoj, čekatelská doba, ztrátový čas (prostojový), čekací lhůta, čekací čas, doba prodlevy, doba čekání, doba prostoje, oblast inkubace, karenční lhůta, mezioperační přestávka, karence

e Wartung = ošetřování, hlídání, udržování, údržba, servis, obsluha, péče, péče o vozidlo, technická údržba, preventivní údržba, ošetření, ošetření stroje


Next: wartungsfrei; Warze; Waschanlage    Winde; winden; Windfahne