Nainstalujte si:
       

Překlad wachen; wachsen; Wachsen


wachen = nespat, dozírat, hlídat, střežit, pečovat

wachsen = vyrůst, vyrůstat, vzrůstat, narůstat, zvětšovat se, stoupat (zvětšovat se), přibývat, vzmáhat se, rodit se, stačit (na koho), zvětšovat, rostou

s Wachsen = nárůst, narůstání, rozmáhání, vývoj, voskování


Next: Wachstumsrate; wackelig; wackeln    Wettkampf; Wettrennen; wetzen